Przykłady wykonanych robót remontowych i rekonstrukcyjnych:

Odtworzenie ściany kratownicowej wraz z wypełnieniem (szachulec). Na zdjęciach usuwanie zniszczonych elementów konstrukcji słupowo-ryglowej.

Po zrekonstruowaniu zniszczonych elementów konstrukcji rozpoczęto prace związane z wypełnieniem pól „ryglówki”.

Po nałożeniu warstwy tynku.

Końcowy etap – malowanie.

Uzupełnianie ubytków w szachulcowym wypełnieniu pól ściany kratownicowej.

Wykonanie deskowania szczytu dachu.

Szczeliny pomiędzy deskami zostały zasłonięte listwami. Otwór okienny został ozdobiony listwami oraz koroną.

Wykonanie stropu odcinkowego.

W tym przypadku zamiast stalowego dwuteownika zastosowano żelbetonową belkę będącą częścią wieńca.

Montaż kamiennego obramowania otworu drzwiowego.