Sklepienia i stropy murowane

Sklepienia i stropy murowane – pomieszczenia gospodarcze i inwentarskie na parterze zazwyczaj zasklepiano kamieniem lub cegłą. Na interesującym nas terenie spotykamy sklepienia :

  • kolebkowe pełne czyli sięgające do podłogi oraz podniesione
  • krzyżowe pełne oraz podniesione.

oraz stropy murowane na dwuteownikach:

  • strop Kleina – płaski strop ceglany gdzie cegły ułożone są pomiędzy dwuteownikami i wzmocnione bednarkami.
  • strop odcinkowy – ceglany strop gdzie cegły ułożone są pomiędzy dwuteownikami w sposób łukowy.