Powała (belkowany strop)

Powała (belkowany strop) – zwieńczenie pomieszczenia opartymi na ścianach belkami stropowymi. Przestrzenie pomiędzy nimi wypełniano deskowaniami. W przypadku pomieszczeń mieszkalnych wykonywano je poprzez wsunięcie desek w uprzednio wyfrezowane rowki w belkach stropowych (na równo bądź zakład) następnie ocieplano je plewami, sianem itp. Następnie zamykano od góry kolejnym deskowaniem. W pomieszczeniach gospodarskich belkowanie zamykano deskowaniem tylko od góry.