Więźba dachowa

Więźba dachowa – drewniana konstrukcja dachu. Na naszym terenie najczęściej spotyka się następujące typy więźby:

  • jętkowy- gdzie krokwie rozparte są belką zwaną jętką. Krokwie dodatkowo wzmocnione są wiatrownicą czyli belką ułożoną po przekątnej połaci dachu stworzonej przez zespół krokwi.
  • płatwiowo-kleszczowy gdzie krokwie podtrzymywane są przez ściany stolcowe zbudowane z płatwi, słupów i mieczy. Ściany stolcowe rozpierane są belkami zwanymi kleszczami.
  • płatwiowo-jętkowy gdzie krokwie rozpierane są przez jętki a te z kolei są oparte na ścianach stolcowych.