Konstrukcja przysłupowa

Konstrukcja przysłupowa – konstrukcja odciążająca ściany wieńcowe poprzez przeniesienie bezpośrednio ciężaru piętra i dachu bądź samego dachu poprzez słupy przysłupia na fundamenty bez udziału ściany parteru. Na naszym terenie spotyka się dwa rodzaje rozwiązań tego typu:

  • niezależny od kratownicowej konstrukcji piętra zbudowany z belki podtrzymującej przycieś piętra zwaną oczepem przysłupia (rozporą), słupów i mieczy usztywniających konstrukcję.
  • w którym część słupów piętra (narożne i środkowe wypadające co ok. 3 m) są przedłużone i sięgają do cokołu oraz mieczy usztywniających. Ten typ należy dodatkowo podzielić na: posiadający dodatkowo oczep przysłupia (rozporę) i nie posiadający oczepu gdzie miecze są zamontowane między przedłużonym słupem a bezpośrednio przyciesią.