Ściana sumikowo-łątkowa

Ściana sumikowo-łątkowa – konstrukcja ściany składającej się z łątek czyli słupów z wydłutowanymi bruzdami, ustawionymi na przyciesi oraz sumików czyli belek zakończonych odpowiednimi czopami wsuniętych poziomo pomiędzy dwie łątki.