Ściana słupowo-ryglowa (kratownicowa)

Ściana słupowo-ryglowa (kratownicowa) – ściana o konstrukcji szkieletowej zbudowana jest z belek pełniących funkcję nośną i usztywniającą oraz przestrzeni pomiędzy nimi zwanymi polami. Belki konstrukcyjne ściany kratownicowej dzielimy na: słupy- ustawione pionowo, ułożone poziomo rygle rozpierające słupy, zamykający ścianę od góry oczep, zamykającą ścianę od dołu przycieś (podwalinę) oraz opcjonalnie mieczy lub zastrzałów usztywniających konstrukcję.

Pola tradycyjnie wypełniało się poprzez odpowiednie zamocowanie w przestrzeń pola żerdek i obrzucenie ich masą słomiano-glinianą - tę metodę wypełnienia pól ściany nazywa się szachulcem. Nowszym sposobem wypełnienia przestrzeni pól jest zamurowanie cegłą paloną lub suszoną. Ten sposób nazywamy murem pruskim.